Z problemem braku wymiany myśli ma na pewno nieraz każdy z nas. Po prostu nieraz
zdarza się, że mam zły dzień, nie chce się nam wtedy z nikim rozmawiać, nawet
o czymkolwiek. Dlatego co jakiś czas się odosabniamy. Ale czy to pozytywnie na nas
wpływa? Na pewno nie. Taki brak wymiany myśli może spowodować katastrofalne
skutki. Jakie? Negatywnie wpływa na dzieci, które wtedy czują się osamotnione,
nic nie warte. Wiadomo, że rodzice mają wpływ na ich uczucia i zachowanie. Ale
wymiana myśli powinna być też widoczna u rodziców. Nie powinna być ona tylko
sporadyczna. Przecież ma to zły wpływ na rodziców, jak i dzieci. Dziecko winno
być przekonane o tym, że maga liczyć na rodziców 24 godziny na dobę. Po
pierwsze dzieci stykają się z wieloma problemami, a gdy jest jeszcze małe, to
potrzebuje codziennej miłości rodziców. Aby wytłumaczyć jak to jest ważne
wystarczy podać prosty przykład. Wymiana myśli jako jedzenie. Należy się nam
codzienne. Dzięki niej lepiej się czujemy, jesteśmy zdrowsi, a co za tym idzie
radośni. Widać więc, że rozmowa jest bardzo istotnym czynnikiem, który powinien
być widoczny w rodzinach.