Oaza spokoju, czy tak można nazwać nasz dom. Jeśli nie, to warto się zastanowić
nad tym, dlaczego tak nie jest. Wiadomo, że w każdym domu pojawiają się
problemy. Ale czy w domu powinien być widoczny gniew, zazdrość, lub inne złe
cechy. Wszystko zależy od naszego podejścia. Dlatego rodzice, czy będziecie
starać się przejawiać pokojowe stosunki z pozostałymi członkami rodziny, czyli
dogadywać się, rozmawiać ze sobą. To na pewno nie będzie tak źle. Natomiast
dzieci powinny zawsze pamiętać, w jaki sposób odnosić się do rodziców oraz jak
ich traktować. I również rodzice powinni starać się szanować swoje dzieci i
uwzględniać ich zdanie. W rodzinie ważna jest rozmowa, to dzięki niej może
dojść do porozumienia. Dzięki wymianie myśli rodzina staje się trwalsza. Wtedy
dzieci będą uważali swoich rodziców za osoby, którym warto zaufać i na
których warto liczyć. Na pewno warto dążyć do utworzenia takiej sytuacji w
domu, gdzie każdy może na każdego liczyć. Przyniesie to korzyść całej
rodzinie. Powinni pracować nad sobą w każdej sytuacji, także podczas
pojawiających się problemów, które prościej wykonywać razem.