Schizofrenia jest chorobą znaną już od tysięcy lat. Określana jest często
mianem choroby królewskiej albowiem posiada niezwykłe bogactwo objawów.
Schizofrenia dotyka najczęściej ludzi młodych, mieszczących się w przedziale
wiekowym od 15 do 30 roku życia. Pierwszym jej objawem jest autyzm, co przejawia
się brakiem zainteresowania światem zewnętrznym. Z czasem chory traci całkowicie
kontakt z otoczeniem a najważniejsze dla niego stają się jego własne pragnienia,
lęki i wyobraźnia. Postępuje stępienie uczuciowe a związki z innymi ludźmi
powoli zanikają. W końcu następuje rozszczepienie osobowości co doprowadza do
stałego, wewnętrznego dialogu, poczucia owładnięcia przez inną istotę. W
zależności od nasilenia poszczególnych objawów wyróżnia się kilka typów
schizofrenii: prosta, paranoidalna, zdezorganizowana, katatoniczna. Metody leczenia
schizofrenii na przestrzeni wieków uległy wielu zmianom. Obecnie jednak dominuje w
tej kwestii metoda farmakologiczna. Polega ona na podawaniu pacjentowi takich
leków, aby jego stan zdrowia psychicznego był jak najbardziej zbliżony do
normalnego. Schizofrenia jest z założenia chorobą nieuleczalną, jednakże
współczesny poziom medycyny pozwala na zminimalizowanie jej objawów.