Rozmowa odgrywa bardzo dużą rolę w rodzinie. I te rozmowy powinny być widoczne
przede wszystkim między rodzicami, a dziećmi. Ale nie tylko. Także powinna ta
rozmowa występować między małżonkami, jak i dziećmi nawzajem. Nie powinniśmy
się w rodzinie odosabniać. Brak wymiany myśli może spowodować katastrofalne
skutki. Źle wpływa na dzieci, które wtedy czują się osamotnione, nic nie warte.
Przede wszystkim dużą rolę odgrywają tutaj rodzice, którzy mają wpływ na ich
uczucia i zachowanie. Wymiana myśli powinna być też widoczna u rodziców.
Sporadyczność rozmów może być katastrofalna, ma zły wpływ na rodziców, jak i
dzieci. Dlaczego? Przecież dziecko winno być przekonane o tym, że maga liczyć na
rodziców. Dzieci stykają się z wieloma problemami, a gdy jest jeszcze małe, to
potrzebuje codziennej miłości rodziców. Taka wymiana myśli tworzy zjednoczoną
rodzinę. Pyza tym, w momencie, gdy wynikają jakieś problemy, rozmową możemy
wszystko wytłumaczyć i znaleźć jak najlepsze rozwiązanie. Także, jeśli dzieci
mają jakieś problemy, to mogą powiedzieć o nim rodzicom, którzy mogą im
pomóc.