Niejedna rodzina miewa trudniejsze i łatwiejsze chwile w swoim życiu. Przecież z
problemami styka się każdy, jest to spowodowane tym, że nikt z nas nie jest
doskonały, dlatego nieraz powstają problemy, które my musimy rozwiązać. Takie
problemy rodzinne muszą zostać szybko rozwiązane, aby nie doszło do
poważniejszych problemów. Rodzice powinny być przykładem dla dzieci. Dlatego
winni zwracać uwagę na swoje dziecko, na problemy, z jakimi się styka. Nasze
dzieci mogą się stykać z wieloma problemami zarówno w szkole, jak i poza nią.
To właśnie rodzice są osobami, które powinny pomóc swoim dzieciom, przecież
dobro naszego dziecka jest dla nas najważniejsze. Jaki będzie miał stosunek
dzieciak do swych rodziców, którzy go właściwie wychowują i się o niego
troszczą, są dla niego rodzicami, ale zarówno przyjaciółmi, którym może się
zwierzyć, zaufać, zawsze na nich liczyć? Z pewnością chętniej będzie
rozmawiał z rodzicami, zwierzał się z różnych problemów i szukał pomocy.
Właściwe takiego domu oczekują dzieci, one chcą być zauważone przez drugi,
dlatego nieraz mogą wpadać w problemy, ale rodzice mogą im pomóc z tych
problemów się wydostać.