Z zerwaniem nałogu ma nieraz problem, co 2 człowiek. Jest to spowodowane
ciągłymi problemami życia codziennego, troskami. Ludzie po prostu rozwiązania
szukają w papierosach lub alkoholu. Czy jest to właściwe? Na pewno nie, i tak to
nie rozwiązuje ich problemów. Także obecnie coraz więcej osób młodych sięga
po alkohol. Zarówno jeśli są dorosłe, czy niepełnoletni, to powinni walczyć z
tym nałogiem. Jest to spowodowane problemami w domu, namową kolegów. To nie
wszystkie czynniki źle wpływające na młodych ludzi. Poza tym obecnie reklamy
przedstawiają atrakcyjnych ludzi pijących na hałaśliwych przyjęciach. Jak
wpływają na nas? W ten sposób specjalnie wywołują wrażenie, że alkohol
sprzyja zabawie i romansom. Poza tym alkoholowi nadaje się owocowy smak i chwytliwe
nazwy. Są też ludzie, którzy pija, ponieważ popychają ich do picia wewnętrzne
rozterki. A inni piją by o czymś zapomnieć. Są też tacy, którzy po prostu
chcą się rozluźnić, i najlepszym wyjściem według nich będzie wypicie napoju
alkoholowego lub zapalenie papierosa. Na pewno nie jest to dobre wyjście.
Negatywnie wpływa na ich zdrowie.