Rodzice są i powinni być odpowiedzialnymi osobami, przykładem dla swoich dzieci.
I to w wielu dziedzinach. W stosunku do napojów alkoholowych, korzystaniu z
komputera, wychowania, stosunku do innych, podchodzeniu do rozwiązywania
problemów. Przecież rodzice są osobami, które mają je wychować. I dlatego też
powinni je kontrolować. W jaki sposób? Pod wieloma względami, na przykład
powinni wiedzieć, jaki rodzaj muzyki słuchają ich dzieci. I gdyby okazała się
niestosowna, to nakazujemy dziecku jej nie słuchać. Natomiast, jaka muzyka może
uzyskać miano muzyki niestosownej? Taka niestosowna muzyka może mieć wpływ na
życie naszego dziecka, na jego uczucia, może skłaniać nawet do samobójstwa.
Dlatego rodzice powinni zwrócić uwagę na słowa, oraz rytm danej muzyki. Muzyka
naszego dziecka mówi o sposobie myślenia i o tym, do czego skłania je serce.
Rodzice zdawać sobie sprawę z rodzaju muzyki, z jakiej korzystają ich dzieci. W
ten sposób uchronią ich przed negatywnym działaniem negatywnej muzyki, która
może mieć wpływ na ich uczucia, postępowanie i zachowanie względem nas i
innych.