Komputer jest niemalże w każdym mieszkaniu, mają do tego urządzenia dostęp
zarówno dzieci, jak i dorośli. Mogą z niego korzystać do woli, nawet 24h na
dobę. Ale czy tak powinno być? Na pewno nie. W tym działaniu powinni przede
wszystkim dawać dobry przykład rodzice, którzy już swoim stosunkiem do
spędzania czasu przed komputerem mogą nauczyć swoje dzieci, jak należy
traktować takie urządzenie. W jaki sposób komputer może oddziaływać na
komputer? Chociażby może mieć na nich zły wpływ, a najgorsze jest to, że sporo
rodziców w ogóle tego nie kontroluje. Rodzice wiedzą na ten temat bardzo mało
lub nie wiedzą nic. Jeżeli młodzi korzystają z Internetu bez nadzoru, mogą
mieć łatwy dostęp do pornografii. To nie jedne zagrożenie. Przecież nasze
dzieci są w stanie nawiązać przyjaźnie w szkole i w świecie wirtualnym.
Rodzice, dlatego nie mają okazji poznać ich kolegów. Wiadomo, że dzisiejsza
młodzież niewątpliwie przeżywa napięcia i trudności nieznane wcześniejszym
pokoleniom. Natomiast powinny mieć oni odpowiedni stosunek do komputerów, za duża
ilość spędzania przed urządzeniem tym może źle na nich wpłynąć, także z
fizycznego punktu widzenia.