Podstawowymi objawami choroby Alzheimera są zaburzenia pamięci i funkcji
poznawczych jak również zaburzenia zachowania i psychiczne. Choroba ta trwa od 5
do 16 lat i z założenia nie jest ona śmiertelna. Natomiast przyczyną zgonów
chorujących na nią pacjentów są jej powikłania, takie jak np. zapalenie płuc
czy zapalenie dróg moczowych. Początkowy moment zachorowania jest trudny do
uchwycenia albowiem przejawia się on jedynie trudnościami w przyswajaniu sobie
nowych informacji, co jest wynikiem upośledzenia działania pamięci
krótkotrwałej. Z czasem jednak zaczyna również szwankować pamięć
długotrwała. Chory zaczyna szukać swoich przedmiotów ponieważ nie pamięta
gdzie je zostawił. Po ich znalezieniu chowa je w bezpiecznym jego zdaniem miejscu
po czym proces poszukiwania rozpoczyna się na nowo. Problemy pojawiają się
również w toku rozmowy, albowiem chory ma problemy z formułowaniem zdań,
zapomina w trakcie mówienia jaka była jego myśl przewodnia, itp. W następnej
fazie choroby pacjent nie jest już w stanie zapamiętać żadnej nowej informacji,
bez względu na to, czego ona dotyczy. Również przypomnienie sobie pewnych
zdarzeń z przeszłości zaczyna być zadaniem coraz trudniejszym.