Archive for the ‘Zdrowie’ Category

Rozmawiajcie z dziećmi

niedziela, Czerwiec 22nd, 2014

Rozmowa odgrywa bardzo dużą rolę w rodzinie. I te rozmowy powinny być widoczne
przede wszystkim między rodzicami, a dziećmi. Ale nie tylko. Także powinna ta
rozmowa występować między małżonkami, jak i dziećmi nawzajem. Nie powinniśmy
się w rodzinie odosabniać. Brak wymiany myśli może spowodować katastrofalne
skutki. Źle wpływa na dzieci, które wtedy czują się osamotnione, nic nie warte.
Przede wszystkim dużą rolę odgrywają tutaj rodzice, którzy mają wpływ na ich
uczucia i zachowanie. Wymiana myśli powinna być też widoczna u rodziców.
Sporadyczność rozmów może być katastrofalna, ma zły wpływ na rodziców, jak i
dzieci. Dlaczego? Przecież dziecko winno być przekonane o tym, że maga liczyć na
rodziców. Dzieci stykają się z wieloma problemami, a gdy jest jeszcze małe, to
potrzebuje codziennej miłości rodziców. Taka wymiana myśli tworzy zjednoczoną
rodzinę. Pyza tym, w momencie, gdy wynikają jakieś problemy, rozmową możemy
wszystko wytłumaczyć i znaleźć jak najlepsze rozwiązanie. Także, jeśli dzieci
mają jakieś problemy, to mogą powiedzieć o nim rodzicom, którzy mogą im
pomóc.

Rodzina z problemami

niedziela, Czerwiec 22nd, 2014

Niejedna rodzina miewa trudniejsze i łatwiejsze chwile w swoim życiu. Przecież z
problemami styka się każdy, jest to spowodowane tym, że nikt z nas nie jest
doskonały, dlatego nieraz powstają problemy, które my musimy rozwiązać. Takie
problemy rodzinne muszą zostać szybko rozwiązane, aby nie doszło do
poważniejszych problemów. Rodzice powinny być przykładem dla dzieci. Dlatego
winni zwracać uwagę na swoje dziecko, na problemy, z jakimi się styka. Nasze
dzieci mogą się stykać z wieloma problemami zarówno w szkole, jak i poza nią.
To właśnie rodzice są osobami, które powinny pomóc swoim dzieciom, przecież
dobro naszego dziecka jest dla nas najważniejsze. Jaki będzie miał stosunek
dzieciak do swych rodziców, którzy go właściwie wychowują i się o niego
troszczą, są dla niego rodzicami, ale zarówno przyjaciółmi, którym może się
zwierzyć, zaufać, zawsze na nich liczyć? Z pewnością chętniej będzie
rozmawiał z rodzicami, zwierzał się z różnych problemów i szukał pomocy.
Właściwe takiego domu oczekują dzieci, one chcą być zauważone przez drugi,
dlatego nieraz mogą wpadać w problemy, ale rodzice mogą im pomóc z tych
problemów się wydostać.

Rodzina z nałogowcem

niedziela, Czerwiec 22nd, 2014

Na pewno, gdy ktoś ma styczność z nałogowcem, to ma on wpływ na całą
sytuację w rodzinie. Taka osoba winna być przeświadczona, że ma negatywny wpływ
na całą rodzinę, zarówno na dzieci, jak i rodziców, albo na współmałżonka.
Tak więc na czym powinna skupić się rodzina? Obecnie ludzie po prostu
rozwiązania szukają w papierosach lub alkoholu. Obecnie coraz więcej osób
młodych sięga po alkohol. Gdy są dorosłe, czy niepełnoletni, to powinni
walczyć z tym nałogiem. To może być chociażby być spowodowane problemami w
domu, namową kolegów. Także obecnie reklamy przedstawiają atrakcyjnych ludzi
pijących na hałaśliwych przyjęciach. Wywołują wrażenie, że alkohol sprzyja
zabawie i romansom. Tak więc nałogowcem może mieć różne problemy, które mogą
go popychać do tego nałogu, narkotyków, papierosów, czy alkoholu. Tak więc
warto, aby takiej osobie wytłumaczyć, jaki ma wpływ na sytuację w domu, poza tym
należy nadać jej odpowiednie zasady w domu, do których musi się stosować.
Także warto powiedzieć takiej osobie, że jeśli nie będzie stosowała się do
tych zasad, to pójdzie do szpitala na odtrucie, albo zostanie w inny sposób
ukarana. W taki oto sposób można pomóc nałogowcowi.

Rodzina z komputerem

niedziela, Czerwiec 22nd, 2014

Z komputerem ma obecnie styczność każda rodzina. Należy stwierdzić, że rodzina
w odpowiedni sposób może korzystać z komputera. Przecież to urządzenie może
okazać się dla nas bardzo użyteczne, możemy dzięki temu na przykład
komunikować się z innymi, poza tym szybciej coś wykonać, wydrukować ważne
dokumenty, dowiedzieć się czegoś. Ale z drugiej strony komputer może negatywnie
wpływać na członków rodziny. Może mieć na nich zły wpływ, a najgorsze jest
to, że sporo rodziców w ogóle tego nie kontroluje. W momencie, gdy młodzi
korzystają z Internetu bez nadzoru, mogą mieć łatwy dostęp do pornografii.
Nasze dzieci są w stanie nawiązać przyjaźnie w szkole i w świecie wirtualnym.
Dzisiejsza młodzież niewątpliwie przeżywa napięcia i trudności nieznane
wcześniejszym pokoleniom. Powinny mieć oni odpowiedni stosunek do komputerów, za
duża ilość spędzania przed urządzeniem tym może źle na nich wpłynąć.
Przede wszystkim źle wpłynie to na ich sposób myślenia, na psychikę. Tak więc
rodzina powinna w odpowiedni sposób korzystać z komputera, komputer powinien
znajdować się w takim miejscu w domu, gdzie jest szeroko dostępny, dla każdego.
W ten sposób rodzice mogą kontrolować swoje dzieci, jak i odwrotnie.

Ochrona dzieci

niedziela, Czerwiec 22nd, 2014

Rodzice są i powinni być odpowiedzialnymi osobami, przykładem dla swoich dzieci.
I to w wielu dziedzinach. W stosunku do napojów alkoholowych, korzystaniu z
komputera, wychowania, stosunku do innych, podchodzeniu do rozwiązywania
problemów. Przecież rodzice są osobami, które mają je wychować. I dlatego też
powinni je kontrolować. W jaki sposób? Pod wieloma względami, na przykład
powinni wiedzieć, jaki rodzaj muzyki słuchają ich dzieci. I gdyby okazała się
niestosowna, to nakazujemy dziecku jej nie słuchać. Natomiast, jaka muzyka może
uzyskać miano muzyki niestosownej? Taka niestosowna muzyka może mieć wpływ na
życie naszego dziecka, na jego uczucia, może skłaniać nawet do samobójstwa.
Dlatego rodzice powinni zwrócić uwagę na słowa, oraz rytm danej muzyki. Muzyka
naszego dziecka mówi o sposobie myślenia i o tym, do czego skłania je serce.
Rodzice zdawać sobie sprawę z rodzaju muzyki, z jakiej korzystają ich dzieci. W
ten sposób uchronią ich przed negatywnym działaniem negatywnej muzyki, która
może mieć wpływ na ich uczucia, postępowanie i zachowanie względem nas i
innych.

Negatywne działanie komputerów

niedziela, Czerwiec 22nd, 2014

Komputer jest niemalże w każdym mieszkaniu, mają do tego urządzenia dostęp
zarówno dzieci, jak i dorośli. Mogą z niego korzystać do woli, nawet 24h na
dobę. Ale czy tak powinno być? Na pewno nie. W tym działaniu powinni przede
wszystkim dawać dobry przykład rodzice, którzy już swoim stosunkiem do
spędzania czasu przed komputerem mogą nauczyć swoje dzieci, jak należy
traktować takie urządzenie. W jaki sposób komputer może oddziaływać na
komputer? Chociażby może mieć na nich zły wpływ, a najgorsze jest to, że sporo
rodziców w ogóle tego nie kontroluje. Rodzice wiedzą na ten temat bardzo mało
lub nie wiedzą nic. Jeżeli młodzi korzystają z Internetu bez nadzoru, mogą
mieć łatwy dostęp do pornografii. To nie jedne zagrożenie. Przecież nasze
dzieci są w stanie nawiązać przyjaźnie w szkole i w świecie wirtualnym.
Rodzice, dlatego nie mają okazji poznać ich kolegów. Wiadomo, że dzisiejsza
młodzież niewątpliwie przeżywa napięcia i trudności nieznane wcześniejszym
pokoleniom. Natomiast powinny mieć oni odpowiedni stosunek do komputerów, za duża
ilość spędzania przed urządzeniem tym może źle na nich wpłynąć, także z
fizycznego punktu widzenia.
error: Content is protected !!