Wszystko we wszechświecie, aby móc funkcjonować, potrzebuje energii, która
będzie napędzała cały mechanizm. Podobnie rzecz wygląda, jeśli chodzi o
organizm człowieka. Ciało ludzkie składa się z niezliczonej ilości komórek,
które bezustannie prowadzą procesy metaboliczne. Aby procesy te nie zostały
zakłócone, należy regularnie dostarczać im niezbędnych ilości energii. Mowa tu
oczywiście o energii chemicznej, która pochodzi z przekształcenia specyficznych
związków chemicznych, zawartych przede wszystkim w pożywieniu. Związki te, po
dostaniu się do organizmu człowieka, ulegają rozpadowi, dostarczając mu tym
samym wspomniana energię chemiczną. Nie może ona jednak zostać wykorzystana
bezpośrednio, albowiem niezbędne są w tym celu pewne związki, które będą
pełniły funkcję magazynującą i transportującą. W komórce są to związki,
które w strukturach swych cząsteczek posiadają wiązania wysokoenergetyczne,
nazywane inaczej makroenergicznymi. Najważniejszymi z nich jest
adenozynotrifosforan (ATP). Jego wyjątkowość wynika z faktu, iż posiada on
wiązania bezwodnikowe fosforanowo – fosforanowe, pomiędzy resztami fosforanowymi
występują dwa wiązania wysokoenergetyczne. ATP do organizmu człowieka
dostarczane jest poprzez spożywanie węglowodanów, które jak widać stanowią
wydajne paliwo energetyczne.